Pronájem v Prostějově a městské byty. Jaké jsou jejich výhody a co je třeba splnit proto, abychom je získali?

Na začátku roku poskytl magistrát k pronájmu v Prostějově přes třicet městských bytů. Tento typ nemovitostí je spojený s velkým množstvím výhod. Město do svého však nepustí jen tak někoho. Nájemník musí splnit řadu podmínek, až potom má určitou šanci se přestěhovat. Jaké podmínky to jsou a jaké konkrétní výhody s sebou přináší život v městské nemovitosti v Prostějově?

pronájem v Prostějově

Pronájem zdejších prostor a celková situace na trhu s nabízenými nemovitostmi

Jak se zdá, o bydlení v Prostějově je velký zájem. Pokud nezahrneme nabídku městem vlastněných nemovitostí, čítá kolem třiceti bytů na 43 000 obyvatel. Ochotu lidí stěhovat se do regionu dokládá i přehledná mapa zvyšující se ceny nájmů, kde vidíme vzestupnou tendenci.

Jistou alternativou k nabídce soukromých vlastníků jsou ve většině měst i prostory vlastněné zastupitelstvem, či jako v případě Prostějova magistrátem. V případě tohoto statutárního celku se rázem nabídka nemovitostí k pronájmu zdvojnásobí. Na začátku letošního roku totiž město vydalo nabídku dohromady 27bytů a 3garážových stání.

Náležitosti potřebné k zisku městského bytu

Pronajmout nemovitost, jejímž vlastníkem je obec, není tak jednoduché jako v případě soukromého vlastníka, kde obvykle stačí složit kauci a můžeme se stěhovat.

Jaké základní pravidla si pro zájemce město připravilo?

  1. Trvalý pobyt na území města
  2. Doložení příjmu, kterým bude nájemník schopen hradit nájem (uznány nejsou sociální dávky)
  3. Nájemce nevlastní jinou nemovitost k bydlení
  4. Zájemce nemá vůči městu žádné nesplacené dluhy

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena bodovým systémem a bodová škála za jednotlivá kritéria je dostupná ve vyhlášce domovní správy.

Dále je třeba zmínit, že upřednostněny budou manželské páry, kde jeden z manželů bude starší 60let nebo mu bude přiznán invalidní důchod. I tyto osoby však musí splňovat výše zmíněné podmínky, přičemž své příjmy doloží potvrzením o výši důchodu, jež poskytne Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud jeden z manželů ovdoví, bude mu přednostně nabídnuto místo v menším bytě, vlastněném taktéž magistrátem. Tato upřednostnění se týkají pouze prostorů v centru města.

Přehled druhů nemovitostí

Na výběr má zájemce ze tří druhů:

  1. Byty pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
  2. Byty v režimu běžného bydlení
  3. Byty s pečovatelskou službou

První skupinu využijí zejména znevýhodnění občané ve společnosti. Nevýhoda těchto prostor je v tom, že zájemce nepodává žádost na konkrétní byt, který si sám vybere. Podá pouze obecnou žádost a úřad mu sám přidělí místo, které uzná za vhodné.

Jinak je tomu v režimu běžného bydlení, kde si žadatel vybere konkrétní nemovitost a úřad buď žádosti vyhoví nebo ji zamítne.

Byty s pečovatelskou službou nabízí široké spektrum služeb hlavně pro starší či postižené osoby a je jich v nabídce zdaleka nejvíce.

Kdy a jak žádat?

Pokud zájemce splňuje čtyři základní podmínky, které byly zmíněny nahoře, může podat žádost prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách domovní správy. Žádost je dobré podat i v případě, že zrovna žádný byt není k dispozici – nikdy nevíme, kdy se případně uvolní.

Nájemní smlouva je totiž uzavírána na dobu určitou, a to na jeden rok. Smlouva je prodloužena pouze tehdy, plní-li nájemník řádně své povinnosti.

Výhody městského bytu

Benefity můžeme shrnout do dvou klíčových bodů. Jsou jimi

  • Cena
  • Lokalita

Ve srovnání s nabídkou soukromých vlastníků, kde se průměrná cena nájemného za měsíc pohybuje kolem 8 000 – 9 000 Kč, si město za podobně velkou výměru účtuje něco málo přes 6 500 Kč, avšak se zahrnutím veškerých poplatků.

Dalším přínosem může být atraktivní lokalita, ve které jsou prostory situovány. Město vlastní novostavby např. v ulici Sušilova, která se nachází takřka přímo na hlavním náměstí. S výše uvedenou cenou nemohou nemovitosti v podobné lokalitě vlastněné soukromými subjekty magistrátu konkurovat.

Obecní byty jsou předmětem zájmu mnoha skupin lidí. Pro ty, kdo se o problematiku zajímají do hloubky, vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR analýzu, ve které přináší kompletní strukturální pohled na situaci kolem obecních bytů v celé republice.

Závěrem

Prostějov je městem, ve kterém dostupnost městských bytů výrazně ovlivňuje situaci na trhu. Jeho nabídka se přímo podílí na polovině všech nabízených míst k bydlení v tomto moravském městě. Dozvěděli jsme se, proč bychom měli o bydlení v městském bytě uvažovat, jaké podmínky musíme splňovat a co pro to udělat.

Myslíte si, že jsou dobrou příležitostí k pronájmu, nebo naopak zbytečně zasahují do cen na trhu a tlačí je dolů? Jaký je Váš názor na poskytování městských bytů v Prostějově seniorům a jak sociální politiku koordinuje Vaše město? Svůj názor můžete zanechat v diskuzi.