Domácí čistírna odpadních vod – když není jiné řešení

zdroj: sxc.hu

Likvidace odpadní vody je aktuálně hojně diskutovaným tématem. Po celé republice dochází v posledních letech k masivní výstavbě čističek odpadních vod. Bohužel stále je dost území, kde tuto vymoženost moderní doby nemáte k dispozici a musíte volit jiné řešení.

Velkou pomoc v tomto ohledu představuje domácí čistírna odpadních vod. V dnešní době se upřednostňují plastové typy, které vykazují dlouhou životnost a neuvolňují do vody nežádoucí látky, jako tomu bylo u kovových řešení. Dříve budované septiky mají nevýhodu, že se musí pravidelně vyvážet, což u domácí ČOV téměř odpadá, vše se biologicky odbourá (za předpokladu že do odpadu nevhazuje to, co tam nepatří).

Princip, na jakém domácí čistička funguje, zahrnuje rozdělení nádrže (která je celá zapuštěná do země) na několik komor. V každé z nich pak probíhá určitá část celého procesu čištění. Nejčastěji se jedná o kombinaci biologických a mechanických metod, kdy se voda provzdušňuje a také je proháněna přes filtry, které ji zbavují hrubých částic nečistot.

Kam putuje voda z čističky?

Existuje několik možností, kam následně vodu po vyčištění odvést. Voda je sice čistá, ale nelze bez úprav opět použít v domácnosti – maximálně na zalévání zahrádky.

Tip: Vyzkoušejte světla Top Light 

Po celém procesu tak většinou odchází do vodních toků, vsakovat se do podzemních vod nebo se přemisťovat do systému veřejné kanalizace. O tom, jaké řešení bude adekvátní vzhledem k poloze budovy, musí vždy rozhodnout odborník.

Počáteční investice – desítky tisíc korun

Nelze obecně přesně určit, kolik bude případné umístění a využívání čističky stát právě vás, protože konečné parametry jsou voleny na základě potřeb dané domácnosti. Obvykle se pořizovací cena čističky pro rodinný dům s čtyřčlennou domácností pohybuje okolo 50 000 Kč. K tomu je však nutné připočíst i náklady na výkopové a další hrubé práce. Samotný provoz je pak veskrze levnou záležitostí a nepřekračuje 2000 Kč za rok (výměna filtrů či odstranění mechanických nečistot).

Domácí čistírna odpadních vod je výborným řešením pro domky, chaty a chalupy, které nelze napojit na systém kanalizace, nebo je ten stávající v dezolátním stavu a hrozí jeho úplné odstavení z provozu. Budete-li o nákupu uvažovat, doporučujeme oslovit odborníky a nechat si udělat projektovou dokumentaci, v níž se vezmou v potaz všechna pro a proti přímo ve vašich podmínkách.