Pěstování ve skleníku má své výhody

Každý nadšený zahrádkář jistě hledá způsoby, jak mít možnost pěstovat zeleninu co nejdelší dobu se zachováním stejné produktivity a úspěšnosti. V takovém případě určitě uvažuje o pořízení skleníku, který pěstované rostliny velmi efektivně chrání před výkyvy teplot, které by jejich růst mohly znatelně ohrozit.

Tak jako vývoj přináší nové postupy a metody v různých oborech lidské činnosti, i v otázkách výstavby skleníku je možno setkat se s určitými odlišnostmi, které souvisí s postupem doby. I tak je ale nesporné, že skleník představuje pro pěstování rostlin výborné zázemí.

Nadzemní, nebo zabudovaný?

Dříve se skleníky zapouštěly do země. Plocha, která v nich byla určena k pěstování, byla v rovině s plochou zahrady, nicméně cestička, která byla vedena středem skleníku, se nacházel přibližně metr pod touto úrovní. Rostliny byly v tomto skleníku chráněny proti mrazu a spalujícím slunečním paprskům. I když byla výstavba poměrně náročná, vykompenzoval se tento fakt především snadnou péčí o pěstované rostliny, protože se k nim pěstitel nemusel ohýbat.

V poslední době se do popředí dostávají nadzemní skleníky, které je možno koupit v různých velikostech a tvarech. Také jejich výstavba není nikterak složitá. Mohou se do nich pořídit pracovní stoly či různé poličky, které poslouží k pěstování různých druhů rostlin. Taktéž mají jedny či dvoje dveře, aby bylo možné skleník větrat.

Využití skleníku může začít už v lednu

Je tedy zřejmé, že ho ocení každý nadšený zahrádkář, který svou zahradu a pěstování rostlin doslova miluje. Se skleníkem se nebude muset ohlížet na to, že zrovna panuje zima.